Drama

Jeg tilbyder at afholde workshops, der tager udgangspunkt i dramalege- og øvelser.

Tanken med workshopdagene tager også udgangspunkt i den narrative tanke, som ligger til grund for min terapeutiske tilgang, men er ikke terapi i sin traditionelle forstand.

 

Gennem leg og øvelser arbejder vi med dramatisk grundtræning og lærer flere tekniske discipliner. Vi udvikler os personligt – både psykisk, fysisk og teknisk. Vi er trygge og har det sjovt, men vi udfordrer også os selv.

 

Tanken er, at vi skal udvikle vores forståelse og brug af det dramatiske udtryk som en mulighed for at indleve sig i andre mennesker, situationer og miljøer. Men det er også en metode, hvor vi kan udfordre os selv.

 

Fx kan det at ”være på en scene” blive en platform, hvor vi får erfaringer med at angsten ikke er så lammende, hvor angsten får en pause eller hvor jeg får større indsigt i hvordan angsten griber fat i mig.

 

Det kan også være en platform, hvor vi udfordrer bekymringen for at fremlægge, frygten for eksamen eller lignende. Vi udforsker og lærer gennem ”leg.”

Eksamensangst

– et workshopforløb

Workshoppen nødvendiggør, at vi bruger mange forskellige sider af os selv. Håbet er, at vi over tid udvikler kreativitet og fantasi, timing og præcision, styrker selvtillid, koncentration og kropsbevidsthed, oplever tryghed og samarbejde – alt sammen egenskaber til brug i fremtiden. 

 

Arbejdet kommer til at bestå af forskellige lege og øvelser, der bygger krop og bevidsthed op til at turde stå frem for hinanden på holdet. Her er vi nødt til at have blik for hinanden.

I drama er det vigtigt at være tryg – og tryghed skaber et stærkt og godt sammenhold. Varighed kan aftales alt efter interesse. Det kunne være en enkelt gang i 2 timers varighed eller et længere forløb fordelt over flere uger. Det er dog nødvendigt at I kan stille et større lokale til rådighed med god gulvplads.

Kontakt mig gerne for mere info

Selvværd – og selvtillid

Et tilbud om en workshop med særligt fokus på den kropslige fornemmelse af selvværd og selvtillid. Gennem forskellige dramaøvelser, replikarbejde m.v. leger vi med fornemmelserne af os selv. Vi drøfter, reflekterer og filosoferer, men uden at gå ind i personlige oplevelser.

Som ved ovenstående workshop-tilbud vil arbejdet komme til at bestå af forskellige lege og øvelser, der bygger krop og bevidsthed op til at turde stå frem for hinanden på holdet. Her er vi nødt til at have blik for hinanden.

I drama er det vigtigt at være tryg – og tryghed skaber et stærkt og godt sammenhold. Varighed kan aftales alt efter interesse. Det kunne være en enkelt gang i 2 timers varighed eller et længere forløb fordelt over flere uger. Det er dog nødvendigt at I kan stille et større lokale til rådighed med god gulvplads.

Kontakt mig gerne for mere info

Ditte Nygaard

Psykoterapeut, par- og familieterapeut

Tlf. 20 96 83 29

nygaardditte@hotmail.com

© 2022 | Ditte Nygaard